#Blog
Gepubliceerd op 09/12/2021

 

 

Voor welke woningen geldt het verbod op installatie van oliegestookte ketels?

Vanaf 1 januari 2022 zal het verboden zijn om een oliegestookte ketel te installeren in een nieuwe woning of als onderdeel van een ingrijpende energierenovatie.

In het decreet van 20 oktober 2021 die het Energiedecreet wijzigt, geldt dit voor:

  • Nieuwe woningen waarvoor de bouwvergunning wordt ingediend na 1 januari 2022
  • Oudere woningen waar een aardgasaansluiting aanwezig is

Bij lopende projecten waarbij een oliegestookte ketel is gepland, moet men rekening houden bij het vergelijken van de verschillende modellen met strikte en restrictieve voorschriften!

Bestaande oliegestookte ketels die in goede staat verkeren, moeten niet vervangen worden. Als u kleine reparaties moet uitvoeren, zoals het vervangen van een brander of regelaar, zijn deze werkzaamheden nog steeds toegestaan. Maar het wordt echter dringend noodzakelijk na te denken over een alternatief, want als het verwarmingselement een volledige vervanging van de ketel vereist, zult u een ander soort brandstof moeten vinden.

Bij gebrek aan aansluitingsmogelijkheden voor aardgas zullen oliegestookte ketels nog tot 2035 op de markt beschikbaar blijven.

 

Wat zijn de risico’s van het niet naleven van het verbod?

Het decreet kan een afschrikkende werking hebben. Bouwers, installateurs en eigenaars die deze maatregel willen omzeilen, riskeren namelijk een administratieve boete van 3 000 euro. In het geval van een mede-eigendom wordt dit verhoogd met 2.000 euro per eigendom.

Wellicht vraagt u zich af hoe de regering kan weten welk verwarmingssysteem u gebruikt. Er zal namelijk in Vlaanderen een gegevensbank hiervoor worden opgericht.

 

Vlaanderen wil nog verder gaan op vlak van energie

 

Maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen

In 2017 werd 84% van de energiebehoefte gedekt door het gebruik van olie en gas. Deze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is voor de Vlaamse liberale partij niet langer aanvaardbaar.

Terwijl de sector en de verwarmingsinstallateurs protesteren tegen deze plotse maatregel waarover zij niet werden geraadpleegd, stelt de Open VLD voor om in de toekomst nog een stap verder te gaan.

De installatie van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen in nieuwe gebouwen zal vanaf 2023 verboden zijn. Nieuwe woningen zullen moeten verwarmd worden met elektriciteit of hout. Warmtepompen zijn reeds al meerdere jaren populair. En met deze maatregelen wordt verwacht dat deze tendens zich zal voortzetten.

 

Groenere verwarmingsoplossingen in de nabije toekomst

De extra kosten voor de installatie van een milieuvriendelijker verwarmingssysteem zouden snel moeten worden gecompenseerd door de voortdurend stijgende gasprijs en het einde van subsidies voor aansluitingen op fossiele brandstoffen.

Om de verwarming in Vlaanderen groener te maken, rekent de Vlaamse regering op de installatie van 12,6 miljoen zonnepanelen in de komende tien jaar, ofwel twee panelen per inwoner.

shutterstock_1758482075


Toekomstige projecten omvatten ook de aansluiting van verschillende stadswoningen op warmtenetten. Dit zou moeten bijdragen tot het in gang zetten van een cruciaal keerpunt in de vermindering van de broeikasgasemissies van woningen in Vlaanderen.

Het Vlaams klimaatplan is ambitieus en zou na COP26 in Glasgow moeten worden afgerond. Wordt vervolgd.

 

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt