#Blog
Gepubliceerd op 03/01/2022

 

 

Wat houdt het overnemen van het beheer van een mede-eigendom in?

 

De rol van de vrijwillige syndicus moet u door en door kennen

Wanneer u het beheer van uw mede-eigendom overneemt, moet u zich ervan bewust zijn welke taken u te wachten staan. De overdracht van een professionele syndicus aan een vrijwillige syndicus of van de ene vrijwillige syndicus naar de andere moet onder optimale omstandigheden gebeuren, zodat de werking van de mede-eigendom hier niet onder lijdt.

Zoals vaak het geval is bij het beheer van mede-eigendom, zullen communicatie en goede wil noodzakelijk zijn.

 

Een groot voordeel voor de mede-eigendom

Veranderen van syndicus is een keuze die gunstig kan zijn voor een mede-eigendom indien zij ieders wil vertegenwoordigt. Een vrijwillige syndicus zal de functie moeten uitoefenen op een wijze die vergelijkbaar is met die van een professionele syndicus.

Door het beheer van de mede-eigendom over te nemen, kunnen vaak besparingen worden gerealiseerd binnen de mede-eigendom en kunnen bepaalde spanningen in verband met het beheer van het gebouw worden verminderd.

Een vrijwillige syndicus kan een sfeer van vertrouwen scheppen die het leven in een mede-eigendom ten goede komt.


“Het Syndic Yourself-platform is ontworpen voor mede-eigenaars. Dit heeft ons in staat gesteld de beheerskosten te drukken, en ons de flexibiliteit en snelheid van handelen gegeven waar alle mede-eigendommen nood aan hebben.”
florenceFlorence, 6 appartementen


 

Wat is de procedure om over te stappen naar een vrijwillige syndicus?

De omschakeling van een professionele syndicus naar een vrijwillige syndicus vereist een aantal voorafgaande stappen die essentieel zijn voor een correcte overdracht van bevoegdheden:

 1. Stel de redenen vast waarom de mede-eigenaars de syndicus willen vervangen, zodat een goede beslissing kan worden genomen.
 2. Een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen als de beslissing dringend is, of wachten op de gewone jaarlijkse algemene vergadering.
 3. De kandidatuur van een nieuwe syndicus voorstellen op basis van objectieve criteria en zo nodig de verschillende kandidaten vergelijken.
 4. Stemmen over de benoeming van de nieuwe syndicus op de algemene vergadering.
 5. De notulen opstellen en de nodige kopieën aan de betrokken partijen bezorgen.
 6. Zorgen voor de overdracht van bevoegdheden door het overhandigen van alle documenten en informatie die nodig zijn om de nieuwe syndicus in staat te stellen deze taak op zich te nemen

 

Wat is de beste manier voor een succesvolle overname?

Het beheer van een mede-eigendom overnemen van een professionele syndicus die zijn opdracht jammer genoeg niet tot een goed einde heeft gebracht, kan een moeilijke maar zeer lonende taak zijn.

Het volgen van een aantal goede gewoonten is essentieel om uw functie goed te kunnen uitoefenen, om alle mede-eigenaars tevreden te stellen en om uw rol als vrijwillige syndicus goed te vervullen.

 

Betrek alle mede-eigenaars bij het beheer van de mede-eigendom

Om het beheer van een mede-eigendom over te nemen zijn meerdere vaardigheden vereist. Administratieve, boekhoudkundige en onderhoudstaken, u bent als vrijwillige syndicus vast geen expert in al deze gebieden…

Door alle mede-eigenaars te betrekken, kunt u:

 • De banden tussen de mede-eigenaars versterken
 • Andere mede-eigenaars in staat stellen om betrokken te zijn bij het administratieve en financiële welzijn van hun residentie
 • Geld besparen voor de mede-eigendom
 • Controle houden over alle aspecten van het beheer van de mede-eigendom
 • De vaardigheden van de mede-eigenaars ontdekken en zo een sterker samenwerkingsverband te creëren

 

Striktheid en oog voor detail

Als vrijwillige syndicus moet u de wetgeving naleven, termijnen en wettelijke verplichtingen nakomen en het hele jaar door verschillende documenten invullen.

Indien u geen ervaring hebt, zal de situatie zich vanzelf ontwikkelen naarmate uw mandaat vordert, evenals uw vaardigheden.

U moet echter vanaf het begin nauwkeurig en zorgvuldig te werk gaan. Misschien kent u uw rol nog niet door en door, maar om geen fouten te maken of belangrijke termijnen te missen, moet u zich organiseren.

Het anticiperen op bepaalde taken of beslissingen, het sorteren van de post, het plannen van herinneringen, enz. zijn allemaal onmisbare gewoontes om aan te leren, zodat uw mede-eigendom goed wordt beheerd en onderhouden.

 

Zich bijscholen met al het beschikbare materiaal

Wanneer u in uw eigendom wilt investeren, bent u waarschijnlijk vanzelf nieuwsgierig en zorgvuldig. U kent uw tekortkomingen.

Tegenwoordig heeft men het voordeel dat er veel opleidingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Boeken, blogartikelen, handleidingen en video’s over het beheer van mede-eigendom en de rol van de vrijwillige syndicus maken van u al snel een professional.

Vergeet niet om uw bronnen te controleren, vooral wanneer u onderzoek doet op het internet. De wettelijke en reglementaire aspecten vereisen dat u uitsluitend verwijst naar betrouwbare of gespecialiseerde sites op dit gebied.

 

Omring uzelf met bekwame en eerlijke mensen

Het beheren van uw eigen mede-eigendom betekent helemaal niet dat u er alleen voor staat. Door u te omringen met bekwame en hulpvaardige mensen, die u op basis van hun ervaring en raad kunnen opleiden, zal u snel bijleren.

Als u het geluk hebt de opvolger te zijn van een voormalige vrijwillige syndicus die de mede-eigendom verlaat, profiteer dan van de overgangsperiode om alles te weten te komen over het beheer van uw mede-eigendom.

U kunt ook contact opnemen met andere vrijwillige syndici in België om van hun ervaringen te leren.

 

Krijg hulp van de experten van Syndic Yourself

Syndic Yourself werd opgericht om de vrijwillige syndicus te ondersteunen bij het beheer van zijn of haar mede-eigendom.

Wij stellen u de nodige tools ter beschikking om uw taken te vereenvoudigen, maar wij staan ook steeds te uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het oplossen van eventuele problemen.


7

Nu weet u hoe u het beheer van uw mede-eigendom kunt overnemen en kan u, vanaf het begin van uw opdracht, meteen de juiste methoden toepassen.

We wensen u een prachtig avontuur toe als vrijwillig syndicus. Indien u vragen heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt