#Blog
Gepubliceerd op 02/02/2022

 

 

De blokpolis of brandverzekering

 

Wat dekt de blokpolis?

De blokpolis, alsook de brandverzekering genoemd, beschermt uw gebouw tegen materiële schade die door verschillende oorzaken kan ontstaan:

 • Waterschade
 • Brand
 • Explosie
 • Natuurrampen zoals bliksem, hagel, aardbeving, enz.

De blokpolis dekt het gehele gebouw, d.w.z. alle gemeenschappelijke en privé-gedeelten (kelders, garages, gemeenschappelijke ruimten, enz.).

Daarmee wordt de aansprakelijkheid van zowel de vereniging van mede-eigendom als van de eigenaars gedekt.

Huurders moeten apart een brandverzekering afsluiten om hun aansprakelijkheid als bewoner te dekken in geval van brand- of waterschade.

 

Wat dekt de blokpolis niet?

Merk op dat alle materiële goederen noch voor de eigenaars, noch voor de huurders volledig gedekt zijn onder de blokpolis.

Voor de persoonlijke bezittingen van elke bewoner moet een specifieke verzekering worden afgesloten.

 

Hoe kan ik besparen op de verzekering van mijn gebouw?

De blokpolis wordt afgesloten door de vereniging van mede-eigendom, die de verzekeringnemer is.

De keuze van verzekering wordt beslist a.d.h.v. een stemming op de algemene vergadering.

Een collectieve verzekering kan de kosten van de totale verzekeringspolis met 25% doen dalen. Dit scheelt dus aanzienlijk!

De professionele of vrijwillige syndicus die belast is met het beheer van de mede-eigendom zorgt voor de inschrijving.

De verdeling van de kostprijs die de mede-eigenaars voor de blokpolis moeten betalen, wordt berekend o.b.v. het aandeel van elke mede-eigenaar, tenzij de basisakte of het reglement van mede-eigendom een andere verdelingswijze voorschrijft.

 

Wat zijn de verplichtingen betreffende de brandverzekering per gewest in België?

In Vlaanderen en Wallonië verplicht de wet, sinds respectievelijk 1 september 2018 en 1 januari 2019, alle bewoners voor hun hoofdverblijfplaats een brand- en waterschadeverzekering af te sluiten. Huurcontracten voor deze data zijn niet verplicht een verzekering te hebben, hoewel het sterk aanbevolen wordt!

Een brandverzekering is niet verplicht voor een woning die wordt gehuurd of verhuurd in het Brussels Gewest.

Brandverzekering biedt wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden. Het is in feite een aanvullende verzekering op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus!

 

De aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus

De wet van 2 juni 2010 betreffende de mede-eigendom verplicht de syndicus, ongeacht of dit gaat om een professionele of een vrijwillige, om een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten om zo dekking te bieden tijdens het uitoefenen van de functie. Dit is de enige verzekering die wettelijk verplicht is!

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt de syndicus in geval van een fout of nalatigheid zoals:

 • Vergeetachtigheid
 • Vertraging
 • Onnauwkeurigheid
 • Dwaling ten aanzien van het recht
 • Niet-naleving van de termijnen
 • Gebreken in de overdracht van informatie, documenten of kapitaal

De prijs van de aansprakelijkheidsverzekering is meestal inbegrepen in het pakket van de professionele syndicus . In het geval van een vrijwillige syndicus worden de kosten gedragen door de vereniging van mede-eigenaars.

 

Andere verzekeringen

Er kunnen nog andere verzekeringen worden afgesloten om uw gebouw te beschermen.

 

Verzekering voor werknemers

Als u personeel in dienst neemt, voor bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin of hal, is de mede-eigendom wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten om diegene te beschermen tegen:

 • Arbeidsongevallen tijdens de uitoefening van de functie
 • Ongevallen die zich kunnen voordoen onderweg van de woning naar de residentie

 

Een uitbreiding voor de aansprakelijkheidsverzekering van de syndicus

U kunt op een algemene vergadering ook besluiten tot een uitbreiding van de aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus, ter bescherming van:

 • De vereniging van mede-eigenaars
 • De leden van de raad
 • De rekencommissaris

Voordelige verzekeringen

 

Vergelijken van verzekeringen

Of u nu op zoek bent naar de voordeligste verplichte verzekeringen, zoals de brandverzekering voor uw mede-eigendom, of naar niet verplichte verzekeringen, dit onderwerp zal op de algemene vergadering moeten worden besproken.

De verschillende vooraf aangevraagde offertes moeten worden voorgelegd. Zorg ervoor dat u de voorwaarden en eventuele eigen risico’s vergelijkt, deze kunnen een grote invloed op de prijs hebben.

 

Kost aansprakelijkheidsverzekering afhankelijk van de grootte van uw mede-eigendom

Ter informatie, voor een mede-eigendom van minder dan 5 appartementen, kost de aansprakelijkheidsverzekering ongeveer 50 euro per jaar (inclusief belastingen).

Een grotere mede-eigendom dat door een professionele syndicus wordt beheerd, kost tussen 100 en 150 euro per jaar, inbegrepen in uw jaarlijkse bijdrage. Er is geen duidelijk verschil in prijs tussen een professionele en een vrijwillige syndicus. Het is meer het aantal kavels dat de kosten van de verzekering beïnvloedt.

 

Enkele van de voordeligste aanbiedingen voor uw verzekeringen op de markt

Inclusief in het pakket van Syndic Yourself bieden we u een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwillige syndicus aan.

Wij hebben ons omringd met de beste partners op de markt om u verzekeringen voor te stellen tegen de voordeligste prijs en dit met uitstekende garanties.

Daarom kunnen wij u een korting van 15% op uw huidige blokpolis bieden in onze Premium en VIP pakketten.


 

shutterstock_1939748284-2

U heeft nu een duidelijker beeld rond alle wettelijke vereisten voor uw verzekeringen.
Om meer over het onderwerp te weten te komen en onze verzekeringsaanbiedingen te ontdekken, kan u zich aansluiten bij Syndic Yourself en zo deel uitmaken van een groep van duizenden tevreden mede-eigenaars.