#Blog
Gepubliceerd op 05/10/2021

 

 

Regelgeving

Ongeacht waar u zich bevindt, de wet verplicht alle mede-eigendommen het beheer van hun gemeenschappelijke ruimten toe te vertrouwen aan een syndicus. De syndicus moet als rechtspersoon zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en zijn contactgegevens moeten in het gebouw worden opgehangen. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 2010 inzake mede-eigendom zijn de syndicaten immers onderworpen aan een verplichting van bijna volledige transparantie.

 

Hoe benoem je een syndicus?

De syndicus, ook bekend als de “manager van de co-eigendom”, kan op verschillende manieren worden aangesteld:

  • Op de algemene vergadering, door de vereniging van mede-eigenaars (= VME): deze twee entiteiten zullen dan verbonden worden door een nauwkeurig geschreven contract. Deze bevat alle taken die de syndicus kan uitvoeren in het kader van het dagelijks beheer van het gebouw. Tevens wordt gespecificeerd dat elke actie die buiten dit kader valt, zal worden gefactureerd als een buitengewone dienst, om onaangename verrassingen voor de VME te voorkomen.
  • In het geval van een nieuwbouwproject wordt hij door de aannemer benoemd: zijn naam komt dan in het statuut van de mede-eigendom te staan, maar zijn mandaat vervalt op de eerstvolgende algemene vergadering. Hij moet dan door de VME worden herkozen of vervangen.
  • In geval van betwisting kan hij of zij door de vrederechter zelf worden benoemd: in dat geval kan zijn of haar mandaat alleen worden herroepen door de rechter die hem of haar heeft benoemd, en niet op de eerstvolgende algemene vergadering.

Het mandaat van een syndicus geldt voor een periode van 3 jaar en kan elk jaar bij stemming op de algemene vergadering worden verlengd; stilzwijgende verlenging is niet mogelijk. Indien de VME aan het einde van het mandaat van syndicus wenst te veranderen, zal deze geen beëindigingsvergoeding ontvangen. Indien de samenwerking tussen de twee partijen echter voortijdig wordt beëindigd, kan de beheerder een schadevergoeding eisen, volgens de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd.

 

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen op deze verplichting. Indien u de enige eigenaar bent van alle kavels in het gebouw, hoeft u het beheer ervan niet toe te vertrouwen aan een syndicus. Zodra een perceel echter aan een andere eigenaar wordt verkocht, moet de verplichting om een beheerder te hebben, worden nageleefd.

 

  • Handig om te weten

    Zoals het Burgerlijk Wetboek aangeeft in Boek II, artikel 577-3, kunt u, indien “de aard van de gemeenschappelijke delen dit rechtvaardigt, mits alle mede-eigenaars ermee instemmen“, uw gemeenschappelijke delen beheren zonder een beroep te doen op een syndicus, ongeacht of deze professioneel of vrijwillig is. Iedereen kan echter op elk moment vragen om een syndicus aan te stellen om de gemeenschappelijke delen te beheren.

 


Professionele of vrijwillige syndicus ?

De verplichting van syndicus houdt niet in dat een beroep moet worden gedaan op een makelaarskantoor als beheerder van het gebouw. U kunt ook kiezen voor de optie van een vrijwillige syndicus. Hoewel dit een kleine tijdsinvestering vergt van de mede-eigenaar die de rol van beheerder op zich zal nemen, biedt deze optie vele voordelen: van een verlaging van de gemeenschappelijke lasten tot een groter reactievermogen.

Hoewel de rol van vrijwillige syndicus mede-eigenaars die meer betrokken willen worden soms kan afschrikken, bestaan er instrumenten om hun taak te vergemakkelijken. Ons Syndic Yourself-platform, bijvoorbeeld, werd ontworpen door mede-eigenaars voor mede-eigenaars, en functioneert als een echte toolbox voor vrijwillige beheerders. Onder begeleiding van professionals uit de sector kunt u uw mede-eigendom en de verplichtingen die ermee gepaard gaan, gemakkelijk beheren.

 

 


Grootte van het co-eigendom

Ongeacht de omvang van uw mede-eigendom, vanaf het moment dat deze uit ten minste twee entiteiten van afzonderlijke eigenaars bestaat, moet u voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten een beroep doen op een syndicus.

 

Deelverenigingen

Wanneer een groep van verschillende gebouwen een zeer groot co-eigendom vormt, kan het beheer ingewikkeld worden. Vooral wanneer er een overeenkomst tussen alle eigenaren moet bereikt worden. Het is dus mogelijk elk gebouw afzonderlijk te beheren, en dit wordt deelverenigingen genoemd. Elke groep eigenaren neemt dan afzonderlijk beslissingen en beheert alleen de gemeenschappelijke ruimten van hun groep kavels. Er is echter nog steeds een beheer van de gemeenschappelijke delen voor alle gebouwen, en de besluiten hierover worden genomen in een supra-algemene vergadering.

 

De taken van de syndicus

De syndicus van mede-eigendom is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit betekent dat de jaarlijkse algemene vergadering moet worden georganiseerd, de verslagen moeten worden opgesteld en bijgehouden, zodat elke mede-eigenaar ze te zijner tijd kan raadplegen. Hij moet ook de fondsen en rekeningen van het gebouw beheren en ervoor zorgen dat de besluiten van de algemene vergadering worden uitgevoerd.

Ten slotte moet hij een luisterend oor zijn en empathie tonen voor alle mede-eigenaars, om de sereniteit in de mede-eigendom te bewaren.


 

shutterstock_1939748284-1Indien het verplicht is in uw mede-eigendom, is het bovenal de opdracht van de syndicus om het gebouw waarin u woont in goede staat te onderhouden. Zo kunt u genieten van een comfortabel dagelijks leven. Voelt u zich een goede beheerder en wilt u een deel van uw vrije tijd besteden aan uw mede-eigendom?

Ontdek ons intuïtief platform voor het beheer van uw mede-eigendom!

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt