#Blog
Gepubliceerd op 27/09/2021

 

 

Niet iedereen die wil kan vrijwillige syndicus worden

Om de functie van vrijwillige syndicus te kunnen uitoefenen, moet men deel uitmaken van de mede-eigendom. In dat geval, kan zowel een natuurlijk of rechtspersoon deze rol op zich nemen.

Als natuurlijke persoon, kan elke eigenaar van een kavel in het mede-eigendom van rechtswege toegang krijgen tot deze functie. Zelfs indien hij enkel eigenaar is van een kelder of parkeerplaats in het gebouw.

Daarentegen, kunnen huurders deze rol niet vervullen, aangezien zij niet de volle eigendom van het goed bezitten. Evenmin kunnen de kinderen, ouders of huwelijkspartner (in geval van scheiding van goederen) van de eigenaar deze functie niet uitoefenen.

Wanneer de mede-eigenaar een rechtspersoon is, ongeacht zijn rechtsvorm, is het de wettelijke vertegenwoordiger die de taken van vrijwillige syndicus uitoefent. De beheerder wordt echter niet in eigen naam benoemd, maar in naam van de vennootschap.

 

Vrijwillige syndicus zijn is geen improvisatiewerk

De rol van de syndicus bestaat erin te zorgen voor het goede beheer van uw gebouw en op de financiële gezondheid ervan.

 

De verscheidene functies die mogelijk assistentie vereisen

Elke mede-eigenaar kan zijn diensten aanbieden, maar hij moet er zich van bewust zijn dat zijn taken talrijk zijn en zijn recht op fouten beperkt is. Ook al maakt hij minder kosten dan een beroepssyndicus:

  • De algemene verplichtingen van de syndicus waaronder degene van toepassing van het reglement van mede-eigendom, uitvoering van de genomen beslissingen tijdens de algemene vergaderingen, enz.
  • Administratieve verantwoordelijkheden zoals het opstellen van de agenda voor de algemene vergaderingen, het versturen van uitnodigingen, het intekenen op de verschillende contracten voor het gebouw, enz.
  • De boekhoudkundige en financiële rol met de opmaak van de jaarlijkse voorlopige begroting, de boekhouding van de residentie, het beheer van de bankrekening, enz.
  • De onderhoudsfunctie van de mede-eigendom met de voorbereiding van de aanbestedingen voor de uitvoering van werken, de opvolging van de werf en het beheer van eventuele schadegevallen, enz.

 

Deze lijst is zeker niet volledig, maar geeft u toch al een idee van de verscheidenheid van de taken die de vrijwillige syndicus te wachten staan.

 

 


Een bijna niet te ontkomen trainingsverplichting

De wettelijke en reglementaire verplichtingen vereisen dat u op de hoogte blijft van de wetten en vooral van hun evolutie, vooral met de nieuwe wet op de mede-eigendom die in 2018 in werking is getreden.

Indien de mede-eigenaar die wenst deel te nemen geen voorafgaande kennis heeft, kan hij of zij een opleiding volgen. Op die manier, kan de betrokken persoon allerlei dingen leren over de verschillende bevoegdheidsgebieden van een vrijwillige syndicus. Hij moet de voor- en nadelen afwegen alvorens zich te verbinden, met het risico de mede-eigendom in moeilijkheden te brengen indien hij zijn plichten niet naar behoren vervult.

Internet en de digitalisering van de meeste administratieve documenten maken de zaken natuurlijk gemakkelijker. Uw vrijwillige syndicus kan zich laten bijstaan door een online platform dat hem zal begeleiden bij de uitvoering van zijn opdracht en zal hem adviseren over de best mogelijke keuzes. Er zijn onlinetools beschikbaar om het risico op fouten of nalatigheden te beperken en het werk van de vrijwillige syndicus te vergemakkelijken.

assistance

Syndic Yourself ondersteunt alle mede-eigenaars die vrijwillig syndicus willen worden. U beschikt over een handig instrument en deskundig advies dat de rol van syndicus voor iedereen toegankelijk maakt. Je hebt niet veel vaardigheden nodig, en je hoeft ook niet veel tijd te besteden aan de uitvoering van je opdracht. U zorgt voor een goed beheer van uw mede-eigendom, waarbij u er trots op bent te investeren in een zaak die u nauw aan het hart ligt.


“Als jonge eigenaar en beginner in de wereld van de mede-eigendommen kan ik via Syndic Yourself investeren in het beheer van mijn eigendom. Het platform is eenvoudig en bevat gebruiksvriendelijke gepersonaliseerde tools”


 

 

Menselijke eigenschappen die niet zijn uit te vinden

Het belangrijkste is een goede verstandhouding met de andere mede-eigenaars. En vooral het vermogen om conflicten te beheersen en oplossingen te vinden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. De vrijwillige syndicus moet ook in staat zijn om zijn of haar grenzen te erkennen. Mocht hij of zij niet in staat zijn om de toevertrouwde taken uit te voeren, dan moet hij of zij de hulp van een of meer mede-eigenaars inroepen.

Door gebruik te maken van een vrijwillige syndicus wordt de samenwerking binnen een klein flatgebouw versterkt en kunnen besparingen worden gerealiseerd. Deze besparingen kunnen worden gebruikt om een groter budget uit te trekken voor de renovatie van een deel van het gebouw of voor de modernisering van bepaalde voorzieningen.

Weten wie vrijwillig syndicus kan zijn, is slechts de eerste stap in de ontwikkeling van het beheer van uw mede-eigendom. Het is bijzonder belangrijk iemand te kiezen die toegewijd, gemotiveerd en dynamisch is en die niet bang is om te werken, soms onbetaald.

 

 

Hoe verander je van een professionele naar een vrijwillige syndicus?

De eenvoudigste procedure om over te stappen van een professionele naar een vrijwillige syndicus is gebruik te maken van de jaarlijkse algemene vergadering. Er bestaan andere mogelijkheden, maar die vereisen bewijs van een fout begaan door de actieve syndicus.

Het onderwerp moet op de agenda geplaatst worden, die ten minste 21 dagen voor de vergadering in een aankondigingsbrief  wordt toegezonden.

Indien uw beroepssyndicus weigert dit onderwerp op de agenda te plaatsen of niet antwoordt, handelt hij in strijd met artikel 10 van het decreet van 1967. De mede-eigenaar die zijn kandidatuur wenst voor te dragen, kan dan aan het besluit betreffende de benoeming van de syndicus deelnemen.


bg-offres

Nu u weet wie een vrijwillige syndicus kan zijn en wat zijn voornaamste kwalificaties moeten zijn, hebt u alle troeven in handen om het beheer van uw gebouw over te dragen aan een natuurlijk of rechtspersoon die mede-eigenaar is van uw woning. Kies uw nieuwe syndicus met zorg, want het goede beheer van uw mede-eigendom hangt ervan af.

Word ook de held van je mede-eigendom!