#Blog
Gepubliceerd op 20/09/2021

 

 

Welke voordelen bieden digitale tools voor de syndicus?

 

Verbetering van de algemene kwaliteit van de diensten

De rol van de syndicus van mede-eigendom bestaat erin toe te zien op het goede beheer van het gebouw en de financiële gezondheid van de mede-eigendom te garanderen. Het is een grote uitdaging, en dit moet hij ook op een transparante en tevredenstellende manier communiceren met alle mede-eigenaars.

Een syndicus die zijn verplichtingen niet nakomt, kan worden ontslagen. Deze dwingende procedure benadeelt zowel de syndicus als de mede-eigenaars omdat dit voor iedereen veel tijdverlies teweegbrengt. Om te voorkomen dat u dit stadium bereikt, kan technologie u helpen.

 

Vervang traditionele methoden in iedere fase van het beheer

Digitale instrumenten helpen u om de wetgeving na te leven, de kosten te drukken en tegelijkertijd de mede-eigenaars tevreden te stellen. Ze besparen ook veel tijd dankzij:

  • Automatisering van de uitgifte van aankondiging van de algemene vergaderingen. Een databank (een eenvoudig Excel-bestand volstaat) centraliseert de gegevens van alle eigenaars en vergemakkelijkt de communicatie voor de uitnodigingen.
  • De verzending van brieven en essentiële documenten aan mede-eigenaars via digitale weg. Dit is mogelijk dankzij het elektronisch aangetekend schrijven indien de ontvanger hiermee instemt. De risico’s van fouten en vertragingen worden hierdoor beperkt.
  • Het houden van algemene vergaderingen per videoconferentie.
  • Elektronisch stemmen wanneer er geen mogelijkheid is om zich te verplaatsen.
  • Communicatie via SMS of WhatsApp voor een snelle uitwisseling van dringende informatie.
  • Langdurige opslag van documenten van de mede-eigendom in een private en veilige cloud, zoals Google Drive.

De digitalisering van informatie mag echter niet ten koste gaan van degenen die moeilijk toegang hebben tot technologie. Mede-eigenaars in precaire situaties of ouderen die weinig vertrouwd zijn met digitale hulpmiddelen moeten op de hoogte blijven. Een gewetensvolle syndicus zal hen niet vergeten.

 

Waarom een online syndicus inzetten voor een mede-eigendom 2.0?

 

Wat is een online syndicus?

Uw co-eigendom maakt gebruik van de diensten van een professionele of vrijwillige syndicus, maar u bent er niet tevreden over. Samen met de andere mede-eigenaars zou u de situatie willen verbeteren. Online beheerplatform, zoals ons Syndic Yourself-platform, biedt een ruimte voor uitwisseling en informatie tegen lagere kosten dan het traditionele beheer.

In samenwerking met de vrijwillige syndicus, beantwoorden onze deskundigen op het gebied van mede-eigendom al uw vragen en geven zij u passend advies.

 

Wat zijn de moeilijkheden waarmee een vrijwillige syndicus te maken krijgt?

Het uitoefenen van de functie van vrijwillig syndicus vergt van een mede-eigenaar een investering van tijd en het verwerven van vaardigheden. Zelfs indien hij vertrouwd is met de wereld van het vastgoedbeheer, moet hij zich informeren en op de hoogte blijven van de wijzigingen in de wetgeving en zijn verplichtingen nakomen. De mede-eigendom en de andere mede-eigenaars mogen niet lijden onder zijn onervarenheid.

 

Waarom is een platform voor een vrijwillige syndicus betaalbaarder?

Dankzij een platform met digitale instrumenten om het beheer van een mede-eigendom te vergemakkelijken, kunt u profiteren van veel voordeligere tarieven zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Kiezen voor een vrijwillige syndicus die een onlineplatform hanteert, impliceert niet dat wordt afgezien van de traditionele algemene vergadering. Indien een van de mede-eigenaars echter niet in staat is zicht te verplaatsen, kan hij of zij per videoconferentie deelnemen. De inzet van digitale instrumenten om de communicatie te vergemakkelijken is van essentieel belang voor het beheer van een mede-eigendom die met zijn tijd meegaat.

Bovendien confronteert de huidige gezondheidscrisis ons om oude gewoonten te revalueren. Digitale technologie maakt het mogelijk om lang geplande vergaderingen soepel te laten verlopen. Daarom is dit een verstandig instrument dat kan ingezet in situaties waar dat nuttig is.

De meeste administratieve en boekhoudkundige taken worden op afstand beheerd. Voor de verplichtingen die een fysieke aanwezigheid vereisen, zal de vrijwillige syndicus een beroep doen op de participatie van de mede-eigenaars. Door deel te nemen aan het beheer van uw gebouw kunt u uw ideeën naar voren brengen en zal u gemakkelijker worden gehoord dan bij een professionele syndicus.

 

 

Waarom is de modernisering van het beroep van syndicus zo belangrijk ?

Het beroep van syndicus spreekt de jongere generatie niet meer aan. De digitalisering van de syndicusfunctie zou dus de aantrekkingskracht kunnen herstellen van een beroep dat van essentieel belang is voor de werking van alle kleine en grote co-eigendommen.

De toekomst van uw flatgebouw en het goede beheer ervan hangen af van ons vermogen om ons aan te passen aan de wereld van morgen.


U begrijpt nu waarom de digitalisering van de mede-eigendom alleen maar voordelen heeft. Om de beheerskosten van uw mede-eigendom te minimaliseren en te genieten van een bijzondere begeleiding, zou u op uw volgende algemene vergadering kunnen opteren voor een vrijwillige syndicus, vergezeld van een platform met aangepaste beheertools.

Met Syndic Yourself profiteert u van een alles-in-één platform: u hoeft niet meer te jongleren tussen verschillende tools, alles gebeurt op één plek!

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen uw mede-eigendom op vrijwillige basis te beheren? Neem nu contact met ons op!

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt