#Blog
Gepubliceerd op 01/12/2021

 

 

Het reservekapitaal

 

Definitie en wettelijke verplichting

Het geld dat aan het reservekapitaal wordt toegewezen is bedoeld voor uitzonderlijke kosten:

 • Renovatie van een gevel
 • Vervanging van een lift
 • Veranderen van gemeenschappelijk timmerwerk
 • Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie
 • Enz…

Tenzij anders beslist, met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de algemene vergadering, is de oprichting van een reservekapitaal verplicht sinds 1 januari 2019. En dit binnen 5 jaar na oplevering.

Deze rekening vormt een spaarpot voor de mede-eigendom.

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het reservekapitaal?

Zonder dit voorschot, beschikken de mede-eigenaars mogelijk niet over de nodige middelen om te kunnen bijdragen op het moment wanneer het nodig zou zijn. De vereniging van mede-eigenaars zorgt er dus voor dat er nooit een tekort aan contant geld is.

Het reservekapitaal heeft twee grote voordelen:

 • Het vermijdt uitstellen van essentiële werken die de mede-eigenaars anders niet zouden kunnen betalen
 • Het vermijdt dat onwillige mede-eigenaars niet betalen

 

Hoeveel moet er in het reservekapitaal worden gestort?

De bijdrage van elke mede-eigenaar is vast en evenredig met zijn of haar aandeel van de gemeenschappelijke delen. Betalingen kunnen worden gedaan op maand-,   kwartaal- of jaarbasis.

De jaarlijkse bijdrage aan het reservekapitaal mag niet minder bedragen dan 5 % van de totale uitgaven van het voorgaande boekjaar. Er is echter geen maximum bedrag.

De provisies van het reservekapitaal worden vastgesteld op basis van de op de AV goedgekeurde begroting.

 

Hoe kan u reageren als een mede-eigenaar niet bijdraagt aan het reservekapitaal?

Ingeval dat een mede-eigenaar geen bijdrage betaalt aan het reservekapitaal kan de syndicus van de mede-eigendom zich wenden tot de rechter om een invordering van de schulden te verkrijgen.

Bij overmacht heeft de VME geen toestemming nodig van de algemene vergadering.

 

Werkkapitaal

 

Definitie en wettelijke verplichting

In tegenstelling tot de uitzonderlijke kosten die door het reservekapitaal worden gefinancierd, worden de lopende kosten van de mede-eigendom betaald door het werkkapitaal:

 • Schoonmaak van gemeenschappelijke delen
 • Electriciteit van de gemeenschappelijke delen
 • Algemene onderhoud
 • Salaris van werknemers inclusief vergoeding van de professionele of vrijwillige syndicus
 • Enz…

Deze bedragen worden als voorschot betaald door de mede-eigenaars.

De syndicus zorgt voor het beheer van deze rekening en heeft dus een bevoegdheid om de verschillende facturen van de mede-eigendom op tijd te betalen.

 

Hoeveel moet er aan werkkapitaal worden gestort?

Deze provisies worden door elke eigenaar driemaandelijks of maandelijks betaald en dit op basis van zijn of haar aandeel in de mede-eigendom. Deze zijn terug te vinden in de basisakte.

Het bedrag van de provisies wordt vastgesteld op basis van de op de AV goedgekeurde begroting.

 

Wat is het doel van de jaarlijkse begroting?

Jaarlijks maakt de syndicus de balans op van de rekeningen en geeft de te veel betaalde provisie terug of vraagt het ontbrekende saldo op.

De algemene situatie van de mede-eigendom, alsook de individuele situatie per mede-eigenaar, wordt opgenomen in deze jaarlijkse begroting die de syndicus op de gewone algemene vergadering voorlegt.

 

Hoe te reageren als een mede-eigenaar niet bijdraagt aan het werkkapitaal?

Net als bij het reservekapitaal, zal de syndicus na een betalingsherinnering naar de vrederechter kunnen stappen.

 

 


Wat zijn de verschillen tussen een reservekapitaal en werkkapitaal?

Reservekapitaal en werkkapitaal worden niet gebruikt om dezelfde soort kosten te financieren.

De wet vereist dat ze op twee verschillende bankrekeningen staan om verwarring bij de betaling van rekeningen te voorkomen.

Deze scheiding maakt het ook mogelijk om de boekhouding van de syndicus te vergemakkelijken.

Bij het opvragen van provisies moet de syndicus namelijk specifieren wat het percentage is van het ontvangen bedrag dat naar het reservekapitaal zal gaan.

Het geld uit het reservekapitaal behoort toe aan de mede-eigendom, in tegenstelling tot het werkkapitaal. Dit verschil is erg belangrijk bij de verkoop van een kavel in een mede-eigendom.

 

Wat gebeurt er met reserve- en werkkapitaal bij de verkoop van uw mede-eigendom?

 

Het reservekapitaal blijft eigendom van de VME

Volgens de wet van 30 juni 1994 met betrekking tot de mede-eigendom behoort het reservekapitaal toe aan de VME en wordt het niet terugbetaald aan de mede-eigenaar in geval van verkoop.

U vraagt best de syndicus om het exacte bedrag van uw aandeel in het reservekapitaal mee te delen. Zodat hier rekening kan mee gehouden worden bij het opstellen van de verkoopovereenkomst.

Tenzij anders vermeld, omvat de aankoopprijs van het onroerend goed het deel van het reservekapitaal dat ten goede komt aan de nieuwe eigenaar-koper.

Als u de prijs van uw woning niet wil verhogen door het bedrag van het reservekapitaal op te nemen, kunt u in de verkoopovereenkomst noteren dat de koper u dit bedrag zal terugbetalen. Als u niets vermeldt in het compromis, verliest u het recht op teruggave van deze fondsen.

 

Uw aandeel in het werkkapitaal is van u

Op het moment van de verkoop krijgt u van uw syndicus een eindafrekening. Je krijgt al het geld dat je in het werkkapitaal hebt voorzien terug.


7

Ziezo, bij deze kent u de verschillen tussen het reserve- en werkkapitaal voor een goed beheer van uw mede-eigendom.

Voor meer informatie of vragen neem dan zeker contact op met ons!

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt