#Blog
Gepubliceerd op 09/06/2021

 

De aansprakelijkheidsverzekering van de syndicus

Burgerlijke aansprakelijkheid verwijst naar een rechtsbeginsel volgens welke iedereen de verplichting heeft om de materiële, immateriële en lichamelijke schade die hij anderen toebrengt financieel te herstellen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt deze risico’s en vergoedt het slachtoffer in plaats van de verzekeringsnemer.

 

Is het verplicht?

De wet van 2 juni 2010 met betrekking tot mede-eigendom wijzigt het Burgerlijk Wetboek om de werking van de mede-eigendommen te moderniseren en de transparantie van hun beheer te vergroten. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de verplichting voor een syndicus om een ​​verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Alle syndici, zowel vrijwilligers als professionele, moeten deze bepalingen sinds 1 september 2014 respecteren, na een uitstel van meer dan 48 maanden. De rol van de BA is om hen te dekken tijdens de uitoefening van hun taken als syndicus.

Als u niet weet of uw vrijwillige syndicus zich aan de wet houdt, weet dan dat artikel 577-8, 10° van hem verlangt dat hij u hiervan een bewijs toont. Aarzel bij twijfel niet om ernaar te vragen.

 

Wat houdt het in?

In het geval dat uw vrijwillige syndicus in België helaas een fout of nalatigheid begaat bij de uitvoering van zijn taken, is hij burgerlijk aansprakelijk. Vanaf dat moment beschermt de verzekering van de welwillende syndicus hem. De belangrijkste fouten die worden behandeld zijn:

 • verwaarlozing;
 • vergeetachtigheid;
 • vertraging ;
 • onnauwkeurigheid;
 • fout van feit of recht;
 • het niet halen van deadlines;
 • gebreken tijdens de overdracht van informatie, documenten of fondsen.

Als u schade lijdt door het verlies, de verslechtering of de verdwijning van documenten die essentieel zijn voor het leven van uw mede-eigendom door uw vrijwillige syndicus, moet u zich ervan bewust zijn dat de verzekering u kan vergoeden.

Om de vergoeding van de door de verzekeraar gemaakte kosten te verkrijgen, moet de reconstitutie of het herstel van beschadigde documenten worden toevertrouwd aan een derde partij. In dit geval kost de fout van uw vrijwillige syndicus u niets.

En bij een verlenging van de verzekering van de vrijwillige vastgoedbeheerder, beschermt die niet alleen uw gebouw, maar ook:

 • De vereniging van de mede-eigenaren van het gebouw;
 • Leden van de raad van mede-eigendom;
 • De rekencommissaris.

 

Hoeveel kost een verzekering voor een vrijwillige syndicus?

Houd er rekening mee dat als u in een gebouw woont dat niet meer dan 5 telt, het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw vrijwillige syndicus begint bij 50 euro, inclusief belasting per jaar.

Voor een gebouw met veel mede-eigenaars reken je op een bedrag tussen de 100 en 150 euro per jaar. De prijs van de BA blijft hetzelfde voor een professionele of vrijwillige syndicus.

Deze kosten zijn inbegrepen in de vergoeding van de syndicus wanneer u het beheer van uw mede-eigendom toevertrouwt aan een professionele syndicus. Hij draagt ​​de kosten van deze verzekering, net zoals het zijn verantwoordelijkheid is om een ​​financiële waarborg af te sluiten en in het bezit te zijn van een beroepskaart.

Omgekeerd oefent de niet-professionele syndicus zijn mandaat kosteloos uit. Daarom wordt de verzekering van de vrijwillige syndicus afgesloten op kosten van de VME. U betaalt dus een deel van de BA tijdens het aanvragen van gelden op basis van uw aandeel in het gebouw.

Bij Syndic Yourself hebben we ervoor gekozen om een ​​verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw vrijwillige syndicus op te nemen in ons Premium aanbod. Onderschreven door een van de grote spelers in de sector, de verzekeringsmaatschappij AXA. Zij geeft u dagelijks gemoedsrust.

 

De algemene verzekering

De algemene verzekering is een vorm van opstalverzekering die van toepassing is op een heel gebouw wanneer de eenheden waaruit het bestaat, van verschillende eigenaren zijn. Zoom in op zijn eigenaardigheden.

 

Hoe een verzekering afsluiten?

Het is uw VME die bepaalt of zij een integrale polis ter bescherming van het gebouw wil afsluiten of niet. Deze beslissing wordt genomen op de algemene vergadering van mede-eigendom, evenals de keuze van garanties.

Uw syndicus zorgt vervolgens voor de inschrijvingsprocedures. Hij betaalt de verzekeringspremie volledig en recupereert het aandeel van elke mede-eigenaar in een volgende geldoproep.

 

Welke risico’s zijn verzekerd?

De zogenaamde “omnium” polis, ook wel brandverzekering genoemd, moet uw gehele pand dekken. Het dekt de gemeenschappelijke ruimtes en de privéruimtes tegen materiële schade die zou kunnen ontstaan ​​tijdens een brand of een natuurramp, namelijk:

 • Waterschade;
 • Bliksem;
 • Explosie;
 • Hegel;
 • Enz.

Houd er echter rekening mee dat deze verzekering volgende zaken niet dekt:

 • De versieringen van de privé-delen van de mede-eigendom;
 • De inhoud van uw accommodatie, namelijk uw inboedel en persoonlijke spullen.

 

Wat zijn de voordelen?

Het afsluiten van een uitgebreide polis bespaart 25% ten opzichte van de som van de premies voor een individuele verzekering die door elke mede-eigenaar wordt afgesloten. Dit is een onmiskenbaar voordeel als u weet dat een individuele verzekering u gemiddeld per jaar kost:

 • 100 euro voor verblijfsplaats met 2 slaapkamers;
 • 135 euro voor een woning met 3 slaapkamers;
 • 160 euro voor een pand met 4 slaapkamers.

Bovendien wordt u bij een schade sneller vergoed door uw verzekeraar. In tegenstelling tot individuele woonverzekeringen, behandelt slechts één persoon uw zaak, wat de verwerking versnelt.

 

Verzekering die de aansprakelijkheid van personeel dekt

Houd er ten slotte rekening mee dat als uw mede-eigendom loontrekkende medewerkers in dienst heeft, bijvoorbeeld om het onderhoud van het gebouw te beheren, de VME ook verplicht is om een ​​verzekering af te sluiten die volgende zaken dekt:

 • Arbeidsongevallen;
 • Ongevallen op weg naar het werk.

shutterstock_1939748284-2

U weet nu hoe u uw mede-eigendom het beste kunt beschermen tegen materiële schade en nalatigheid van het beheer, vooral met de verzekering van de vrijwillige syndicus. Vergeet niet dat onze experts op het gebied van mede-eigendom aan uw zijde staan ​​om u te helpen bij het vrijwillig beheer van uw gebouw.

Vrijwillige syndicus worden? Begin er snel aan!

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt