#Blog
Gepubliceerd op 08/10/2021

Inhoudstafel

Bepaal de aard van uw mede-eigendom

De grootte van het co-eigendom 

De leeftijd van het co-eigendom

In kaart brengen van de kosten die verbonden zijn aan de vergoeding van een beroepssyndicus 

Ontdek de prijzen van de concurrenten

Maak een volledige lijst van de taken die inherent zijn aan de functie van syndicus

Neem een weloverwogen beslissing om een beroep te doen op een professionele syndicus

 

 

Bepaal de aard van uw mede-eigendom

 

De grootte van het co-eigendom 

De rol van de syndicus is net dezelfde voor een klein of groot co-eigendom.

Volgens de bepalingen van artikel 577-8, hoofdstuk 4 van de nieuwe wet van 18 juni 2018, volstaat echter een vereenvoudigde boekhouding die zich beperkt tot het opsommen van uitgaven en inkomsten in een tabel, voor een woning van minder dan 20 kavels.

Voor een groter co-eigendom, vereist de wet echter de vaststelling van een minimaal gestandaardiseerd boekhoudplan. De uitvoering ervan is op zich niet ingewikkeld, maar vereist enige goede boekhoudkundige kennis waarover een beroepssyndicus beschikt.

 

De leeftijd van het co-eigendom

Is uw co-eigendom nieuw of oud?

In een recent gebouwde residentie zijn de meeste technische voorzieningen en onderdelen van het gebouw, onder garantie, in overeenstemming met de geldende normen. Bovendien is er weinig risico dat er grote werken worden uitbesteed, aangezien alles in perfecte staat verkeert.

Onder deze omstandigheden is het vrij eenvoudig een beroep te doen op een vrijwillige syndicus. Hij zal zich enkel moeten bezighouden met het dagelijks onderhoud van het gebouw.

In een ouder gebouw, waar regelmatig reparaties en renovaties nodig zijn, moeten deze zaken op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst. Uit de stemming over deze werken kunnen geschillen voortvloeien. Voor de uitvoering van de goedgekeurde projecten moeten ramingen worden aangevraagd. Tevens moet worden gezorgd voor een follow-up van de werkzaamheden. Deze taak kan snel aanzienlijk worden voor een mede-eigenaar.

 

In kaart brengen van de kosten die verbonden zijn aan de vergoeding van een beroepssyndicus 

Alvorens te verklaren dat uw professionele syndicus uw mede-eigendom te veel kost, hebt u de verschillende kosten en erelonen met betrekking tot zijn verschillende taken geanalyseerd?

Uw kosten voor uw co-eigendom bestaan uit onderhouds- en verzekeringskosten. Deze moeten worden onderscheiden van de vergoeding van de syndicus. Uiteraard zal een goede professionele syndicus ervoor zorgen dat hij of zij gebruik maakt van de dienstverleners die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Richt u op de beheerkosten (kosten van fotokopieën, mails, enz.) en de vergoeding die uw beheerder in rekening brengt wanneer hij/zij uw residentie bezoekt of algemene vergaderingen bijwoont. Dan zult u in staat zijn om precies te bepalen hoeveel het u werkelijk kost.

 

Ontdek de prijzen van de concurrenten

Nu u weet hoeveel uw syndicus kost, kunt u wat onderzoek doen naar de tarieven van andere professionele syndici. U kunt dergelijke informatie vinden op het Internet of door na te vragen bij andere eigenaars van andere woningen in de buurt.

Als u de indruk heeft dat uw syndicus misbruik maakt van de aanrekening van zijn diensten, kan het zijn dat u slecht met hem hebt onderhandeld bij de ondertekening van het contract.

Merk op dat indien u van syndicus wenst te veranderen om met een andere beroepssyndicus samen te werken, u immers op het moment van de opstelling van het contract u onderhandeld voor lagere tarieven.

 

Maak een volledige lijst van de taken die inherent zijn aan de functie van syndicus

Je onderschat misschien de taken die een syndicus moet uitvoeren.

Administratieve en boekhoudkundige vaardigheden zijn van essentieel belang voor de goede uitvoering van zijn taken. In het bijzonder moet hij :

 • Opstellen van de voorlopige begroting;
 • Opstellen van de agenda voor de algemene vergaderingen;
 • Beheer van door de mede-eigendom gesloten contracten;
 • De boekhouding bijhouden;
 • Zo nodig zorgen voor de follow-up van werkzaamheden;
 • Houdt toezicht op het personeel van de residentie;
 • Het beheren van de bankrekening van de mede-eigendom;
 • Voorbereiden van fondsenwerving.

Deze taken zijn talrijk en voordat u besluit om over te schakelen op een vrijwillige syndicus, moet u weten of een van de mede-eigenaars:

 • Over de nodige tijd beschikken;
 • De vaardigheden hebben om het naar behoren te volbrengen;
 • En bovenal de wil om uw gebouw goed te beheren!

 

Neem een weloverwogen beslissing om een beroep te doen op een professionele syndicus 

 

• Samenvatting van de belangrijke punten :

 • Bepaal de omvang en de leeftijd van uw mede-eigendom;
 • Bepaal de kosten die verbonden zijn aan de vergoeding van uw professionele syndicus;
 • Check de tarieven van de concurrentie;
 • Geef een opsomming van de taken die door de gebouwbeheerder moeten worden uitgevoerd, alsmede van de tijd en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Nu u de checklist hebt bestudeerd om na te gaan of u een professionele syndicus nodig hebt, wat moet u vervolgens doen?

Nog één laatste punt moet nog worden vastgesteld. Hoe zijn uw relaties met de buren? Hebben jullie vaak conflicten of kijken jullie allemaal uit naar burendag om nog één keer samen te kunnen komen?

Naast de kennis en de tijd die nodig is om een mede-eigendom te beheren, is het omgaan met gevoeligheden en het opleggen van een zekere orde een vaardigheid die een professionele syndicus beheerst en die de vrijwillige syndicus zich snel eigen moet maken.

Als een van de mede-eigenaars van uw gebouw uitstekende relaties onderhoudt met alle bewoners en er soms zelfs in slaagt buurtgeschillen op te lossen, kunt u waarschijnlijk een beroep doen op hem/haar als vrijwillige syndicus en kan u het zonder een professionele syndicus stellen.


maison-1

Aan de hand van deze checklist kunt u duidelijk vaststellen of uw mede-eigendom al dan niet een professionele syndicus nodig heeft. Dankzij online beheerplatforms zoals Syndic Yourself wordt het beheer van een kleine mede-eigendom gemakkelijk voor een vrijwillige syndicus. Maar afhankelijk van de context van uw gebouw kan het inschakelen van een professionele syndicus een geschiktere oplossing zijn.

 

Als u vragen heeft, neem dan zeker contact met ons op !

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt